۱۳۸۷ مهر ۲, سه‌شنبه

سـلام

سـلام

مـخمل صـدای تو
سایه گستر خیال من
وحشت نگاه تو
هـراس جاودانه ام
دور ز حلقهء نگاه تو
تنگ گرفته این دلم
برای مخمل صدای تو.
دست تگان می دهم
برای تـو
چون درفش پاره ای
در دور ترین مکان قابل تصوری
که با تو بوده ام !
کنار آبهای گـرم.
برای تو عزیز من
گٌلی به روی آب روانه می کنم
و قاصدک به روی باد
سلام
سلام
وصـد سلام
بـه دوش می کشد
برای تـو عزیز من....

هیچ نظری موجود نیست: