۱۳۸۷ مهر ۲, سه‌شنبه

تارک بلند نورتارک بلند نور

او به رنگ خورشيد
از جنس نور
گذشت از بلور
و سايه ها فهميدند
حضوری كه تبسم مي كرد.
غنچه شكفت
و سايه ها در نهايت كشيدگي
به حجم رسيدند،
و ما سرگرم در بي نهايت خود
خسته مي شديم.


او برنگ خورشيد
از جنس نور
بوسه بر دا ر
در هوا می چرخید.

هیچ نظری موجود نیست: