۱۳۸۷ مهر ۲, سه‌شنبه

جرمجرم بودنخـون
سياه
سفيد
زرد
سرخ
در بزم خون
حتي قاتلين
در صبحگاه خونين
لابلاي خاك و آهن و آتش
بهم رسيد.


خون ِسياه
سفيد
زرد
سرخ
فرياد زير خاك .او را كه كُشت‏، آن كه ديشب
از مهر مي گفت
شكايت که بود
در بودنش
كه اينچنين
مسلخ رفت.
زير آوار خاك و آهن و آتش
خون
فرياد !
فرياد !
فرياد !

هیچ نظری موجود نیست: