۱۳۸۷ مهر ۲, سه‌شنبه

نام تو
نام تو

تا بي نهايت
اگر چه چيدن شاخه هاي گل
هنوز
يك شاخه در عشق تو
شكوفه مي دهد
در تمام سال!


نام تو
بر گلبرگ نوشته مي شود
بي نياز دست و جوهر و قلم
يا شاهدي كه
نظاره گر باشد
آزادی ......

هیچ نظری موجود نیست: