۱۳۸۸ تیر ۱۴, یکشنبه

آقای رئیس جمهور مهندس میر حسین موسوی

آقای رئیس جمهور مهندس میر حسین موسوی
با احترام و تبریکات صمیمانه در پیروزی انتخابات ریاست جمهوری و آرزوی بهروزی و موفقیت در تداوم راه دشوار پیش رو ، هر چند در این فرازانتخاباتی خونین بر ملت تحمیل شد در باورمند یهای انسانی که بدان باور داشت و دارد . اما نمی دانم به جد بگویم یا به طنز که گویا رئیس جمهور محبوب باور نکرده که رئیس جمهور ملتی غیور ، صبور ، مهربان و رنج کشیده ای شده ، ملتی که تحقق تمام آرزو ها الام خود را در این انتخاب دیده .
اما چرا ریاست جمهوری شما عزیز را به خون کشیدن و راه برون رفت در چه هست؟
1 - قوانین برای حفاظت از کرامت انسانی و سیانت حقوق اقلیتهای اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی طرح و تدوین و به مرحلهء اجرا گذاشته می شود و هر مانعی در راه تحقق و تدوین و کار برد آن ، نیروی باز دارنده در راه اصلاح جامعه باید از حوزهء اجتماعی و سیاسی جامعه حذف تا جامعه به صلاح نزدیک شود.
2 - آقای رئیس جمهور اجازه دهید با هم کمی به زمانی کمتر از یک آن در مقیاس اعصار برگردیم ، یعنی حدود 30 سال قبل و اولین انتخابات مجلس که به دستور خمینی با تقلب و دستکار در آرا تمام کاندیداهای نیروهای سیاسی حذف شدن و این سنت جلیله همیشه همراه و همزاد انقلاب اسلامی تعمیم یافت تا امروز خود شما قربانی همان سنت جلیله شدید !
3 – باورمندی به نیروی ما فوق سه ارگان قوای مجریه ، قضائی و مقننه حذف استقلال این قوا ، حذف ماهیت جمهوریت یک ساختار است ، چرا که ارکان نظام جمهوری بر این سه پایه در انتخاب اکثریت استوار است و نیروی ما فوق چیزی جز ولایت فقیه ، خلیفه سلطان و شاه نیست که مغایرت یا ماهیت نفس جمهوریت دارد ।
4- نیروهای فرصت طلب که در ساختار موجود حضور دارند در تلاشی نامیمون برای تبدیل پست پادشاهی ولایت فقیه به شورای فقاهت هستند و گویا در تلاش و رایزنی های جدی خواهان این ارگان در ورای سه ارکان جمهوریت هستند که در حقیقت تلاشی برای گریز از حفظ و حراست اصل جمهوریت در ساختار جمهوری هستند ।
5- در خاتمه تمایل دارام باز به عقب برگردیم : شهریور سال 32 که مردی چون مصدق را خانه نشین کرد و ملت عزیزی را سالهای سال بدام حکومت کودتا گرفتار ساخت ।
آقای رئیس جمهور
خطای مرحوم دکتر مصدق نه در عمل کردش بل در باور به حکومت ما فوق سه قوه قضائی ، مجریه و مقننه بود ، مجلس را تعطیل کرد و در خیابان با مردم سخن گفت . و باور داشت که محمد رضا پهلوی سلطنت کند و حکومت نکند و همین باور ثمره ای تلخ در تحمل 25 سال حکومت کودتا را بهمراه داشت و امروز سوال تمام دوستداران و هواداران :
آقای رئیس جمهور عزیز و منتخب ملت ایران
آیا تصور نمی کنید باید موانع جدی در راه جمهوریت نظام را مد نظر داشت و برای تحقق و تعمیق جمهوریت مقام مانع را از پیش رو برداشت ؟
سبز باشید ، سبزینه بهار باشید
آرش ایران

۱۳۸۸ تیر ۱۰, چهارشنبه

Please join us for a Hunger Strike to show solidarity with our brothers and sisters in Iran, and to demand that the United Nations take action on the urgent matter of the human rights of Iranian citizens।When: Thursday, July 2, 4:00 PM through Saturday, July 4, 12:00 PM।Where: In Front of San Jose City Hall

Address: New City Hall, 200 East Santa Clara Street, San Jose, CA 95113
The Strike involves eating nothing for 3 days, and drinking only water. If you will participate in the Hunger Strike, please bring sleeping bags because the Strikers and their supporters will be staying overnight.We are all together. Even if you are unable to participate in the actual Strike, please join us to show your support in other ways. There will be many planned activities and outreach taking place throughout the protest. Please do whatever you can to spread the word:1- Forward and post this announcement to your e-mail list, Facebook, Twitter and blog2- Contact media outlets that could cover the event3- Call Amnesty International, Code Pink and MoveOn chapters to encourage them to show their solidarity . Suggestions and recommendations? Please e-mail : humanrights4iran@gmail.comIt has been agreed by the organizers not to have any flags at the Hunger Strike. We appreciate your respect for this agreement. Iranian Hunger Strike Organizers of San Jose The United Nations must take action
San Jose, CA- Many citizens of the international community are closely following the events currently unfolding in the Islamic Republic of Iran. UN experts have voiced their grave concern regarding the use of excessive police force, arbitrary arrests and killings during the past weeks. Many were shocked, saddened and dismayed when pictures of a young woman shot to death, Neda Agha-Soltan, began to flood the Internet. Yet she is not alone, as there are confirmed reports of at least twenty Iranian citizens dead, in addition to hundreds arrested and detained in the aftermath of the elections on June 12, 2009.In response to the violence and oppression perpetuated by the Islamic Republic of Iran on its citizens, members of the Iranian community of San Jose are calling for a hunger strike on Thursday, July 2 through Saturday, July 4, in solidarity with our brothers and sisters in Iran.We, the Iranian Hunger Strikers of San Jose, insist the Iranian government fulfills its obligations under international human rights law. We demand that the United Nations call upon the Islamic Republic to:1- Fully guarantee the rights to freedom of expression and assembly throughout the country.2- Stop the arbitrary arrests and illegal use of excessive force by official and semi-official forces.3- Appoint a special representative on Iran, with the mandate to inquire into recent events in order to establish responsibility for those dead and injured during the peaceful protests. This includes both those who implemented the orders and those who gave the orders.