۱۳۸۸ تیر ۱۴, یکشنبه

آقای رئیس جمهور مهندس میر حسین موسوی

آقای رئیس جمهور مهندس میر حسین موسوی
با احترام و تبریکات صمیمانه در پیروزی انتخابات ریاست جمهوری و آرزوی بهروزی و موفقیت در تداوم راه دشوار پیش رو ، هر چند در این فرازانتخاباتی خونین بر ملت تحمیل شد در باورمند یهای انسانی که بدان باور داشت و دارد . اما نمی دانم به جد بگویم یا به طنز که گویا رئیس جمهور محبوب باور نکرده که رئیس جمهور ملتی غیور ، صبور ، مهربان و رنج کشیده ای شده ، ملتی که تحقق تمام آرزو ها الام خود را در این انتخاب دیده .
اما چرا ریاست جمهوری شما عزیز را به خون کشیدن و راه برون رفت در چه هست؟
1 - قوانین برای حفاظت از کرامت انسانی و سیانت حقوق اقلیتهای اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی طرح و تدوین و به مرحلهء اجرا گذاشته می شود و هر مانعی در راه تحقق و تدوین و کار برد آن ، نیروی باز دارنده در راه اصلاح جامعه باید از حوزهء اجتماعی و سیاسی جامعه حذف تا جامعه به صلاح نزدیک شود.
2 - آقای رئیس جمهور اجازه دهید با هم کمی به زمانی کمتر از یک آن در مقیاس اعصار برگردیم ، یعنی حدود 30 سال قبل و اولین انتخابات مجلس که به دستور خمینی با تقلب و دستکار در آرا تمام کاندیداهای نیروهای سیاسی حذف شدن و این سنت جلیله همیشه همراه و همزاد انقلاب اسلامی تعمیم یافت تا امروز خود شما قربانی همان سنت جلیله شدید !
3 – باورمندی به نیروی ما فوق سه ارگان قوای مجریه ، قضائی و مقننه حذف استقلال این قوا ، حذف ماهیت جمهوریت یک ساختار است ، چرا که ارکان نظام جمهوری بر این سه پایه در انتخاب اکثریت استوار است و نیروی ما فوق چیزی جز ولایت فقیه ، خلیفه سلطان و شاه نیست که مغایرت یا ماهیت نفس جمهوریت دارد ।
4- نیروهای فرصت طلب که در ساختار موجود حضور دارند در تلاشی نامیمون برای تبدیل پست پادشاهی ولایت فقیه به شورای فقاهت هستند و گویا در تلاش و رایزنی های جدی خواهان این ارگان در ورای سه ارکان جمهوریت هستند که در حقیقت تلاشی برای گریز از حفظ و حراست اصل جمهوریت در ساختار جمهوری هستند ।
5- در خاتمه تمایل دارام باز به عقب برگردیم : شهریور سال 32 که مردی چون مصدق را خانه نشین کرد و ملت عزیزی را سالهای سال بدام حکومت کودتا گرفتار ساخت ।
آقای رئیس جمهور
خطای مرحوم دکتر مصدق نه در عمل کردش بل در باور به حکومت ما فوق سه قوه قضائی ، مجریه و مقننه بود ، مجلس را تعطیل کرد و در خیابان با مردم سخن گفت . و باور داشت که محمد رضا پهلوی سلطنت کند و حکومت نکند و همین باور ثمره ای تلخ در تحمل 25 سال حکومت کودتا را بهمراه داشت و امروز سوال تمام دوستداران و هواداران :
آقای رئیس جمهور عزیز و منتخب ملت ایران
آیا تصور نمی کنید باید موانع جدی در راه جمهوریت نظام را مد نظر داشت و برای تحقق و تعمیق جمهوریت مقام مانع را از پیش رو برداشت ؟
سبز باشید ، سبزینه بهار باشید
آرش ایران

هیچ نظری موجود نیست: