۱۳۸۹ آذر ۵, جمعه

كار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد


كار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کتابی برای راهنمایی جامعه مدني

درباره اين كتاب راهنما
كار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل: كتاب راهنماي جامعه مدني، خطاب به فعالان جامعه مدني است، كه هر روز در
همه جای جهان به ترويج، حمايت و اعتلاي حقوق بشر كمك مي كنند. اين کتاب چاپ دوم كاملا به روز و تجديد نظر شده از
چاپ اول كتاب راهنما با عنوان"كار با دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل: كتاب راهنما براي سازمان هاي
غيردولتي" ( 2006 ) بود كه پس از نظر خواهي از استفاده كنندگان چاپ اول تهيه شد و به بررسي نهادها وسازوكارهاي
حقوق بشرسازمان ملل مي پردازد. اين كتاب راهنما خطاب به همه فعالان جامعه مدني، ازجمله سازمان هاي غيردولتي، اما
نه فقط آنها، توضيح مي دهد چگونه جامعه مدني مي تواند با نهادها وسازوكارهاي گوناگون حقوق بشرسازمان ملل همكاري
اميدواراست اين كتاب مردم بيشتري راقادرسازدازطريق اين (OHCHR) كند. دفتركميسارياي عالي حقوق بشرسازمان ملل
نهادهاوسازوكارهاخواهان حقوق بشرخود شده وازآنها برخوردارشوند.
فعالان جامعه مدني چه كساني هستند؟
براي مقاصد اين كتاب، فعالان جامعه مدني افرادي هستند كه داوطلبانه در شكل هاي مشاركت و اقدام عمومي بر محور
منافع، مقاصد يا ارزش هاي مشتركي كار مي كنند كه با آرمان هاي سازمان ملل متحد سازگار است. اين كتاب خطاب به فعالان
جامعه مدني است كه به ترويج و حمايت از حقوق بشر همگاني مي پردازند، براي مثال:
• مدافعان حقوق بشر؛
• سازمان هاي حقوق بشر (سازمان های غير دولتی ، انجمن ها، گروه هاي قرباني)؛
- سازمان هاي متكي بر مسائل مربوطه؛
- ائتلاف ها و شبكه ها (حقوق زنان، حقوق كودكان، حقوق مربوط به محيط زيست)؛
- اشخاص دارای معلوليت و سازمان هاي نماينده آنان؛
- گروه هاي متكي بر جامعه (مردمان بومي، اقليت ها)؛
- گروه هاي متكي بر دين (كليساها، گروه هاي ديني)؛
- اتحاديه ها (اتحاديه هاي كارگري و صنفي، انجمن هاي حرفه اي مانند انجمن هاي روزنامه نگاران، انجمن هاي وكلاي
دادگستري، انجمن هاي قضات، اتحاديه هاي دانش آموزي و دانشجويي)؛
- جنبش هاي اجتماعي (جنبش هاي صلح، جنبش هاي دانش آموزي و دانشجويي، جنبش هاي طرفدار مردم سالاري)؛
- افراد حرفه اي كه به طور مستقيم به برخورداري از حقوق بشر كمك مي كنند (امدادگران امور بشر دوستانه، وكلاي
دادگستري، پزشكان و امدادگران پزشكي)؛
- اقوام قربانيان؛ و
- موسسات عمومي كه فعاليت هايي به منظور ترويج حقوق بشر انجام مي دهند (مدارس، دانشگاه ها،و نهادهاي
پژوهشي).
يك جامعه مدني نيرومند و مستقل، كه بتواند آزادانه فعاليت كند، و در زمينه حقوق بشر مطلع و ماهر باشد، عنصري
اساسي در تضمين حمايت پايدار از حقوق بشر در سطح ملي است. بنابراين فعالان جامعه مدني شركاي اساسي در نظام
حقوق بشر سازمان ملل هستند.
با اين كه مساعدت كنندگان مهم در امر ترويج و حمايت از حقوق ،(NHRIs) در اين كتاب درباره نهادهاي ملي حقوق بشر
موجود است. از OHCHR بشر هستند، بحث نشده است. اطلاعات و منابع مورد نياز دربارة اين نهادها در وب سايت
تماس بگيرند. (niu@ohchr.org) در OHCHR خوانندگان همچنان دعوت مي شود با واحد نهادهاي ملي
محتويات كتاب راهنما
فصل اول)، بورسيه و برنامه هاي آموزشي آن (فصل دوم)، و انتشارات و مطالب منبع آن ) OHCHR كتاب راهنما با معرفي
(فصل سوم) شروع مي شود و سپس به نهادها و ساز و كارهاي حقوق بشر سازمان ملل و اين كه چگونه مي توان از آنها
استفاده كرد، مي پردازد.
از اینجا می توانید دانلود کنید

۱۳۸۹ مهر ۲, جمعه

فردا

فردا


چقدر برای دیدن مادر
تنگ شده دلم
پدر بزرگ کجاست
تا ببیند
نوه ها
پیر شدن چقدر
هنوز صدای در
نوای آشناست
و بچه ها بوقت حرف زدن
صدای پرنده های نارون می دهند
در هم
با هم
بدون گوش کردن
به حرف هم
حرف می زنند یه ریز
چقر برای خانه بودن
تنگ شده دلم
چقدر برای خانه رفتن
بال بال می زنم
پدر برزگ
کجاست؟
پدر کجاست
مادر چه می کند
هنوز سفره برای میهمان سر زده
پر است ؟


زمانه چه زود پیر می شود
و ما جدا نر از
ستاره ها
به هر
غروب
ز راه دور
سلامی پر امید
باز دید دیگری،
خط می کشم به دیوار
امروز هم زنده ام
فردا قشنگ ترین روز زندگی است
باور نمی کنی
با من بیا
فردا
پرا ز شادی زمانه است

۱۳۸۹ شهریور ۲۸, یکشنبه

آرادی

بستر
نم نم باران
موسیقی
صدای آب
و زقص سرافراز برف روی شانه
سرو ار دودکش ذهن فراتر می رود
دل آسمان را
با وزش باد
قلقلک می دهند
ابر می خند د
رعد میغرد
و
باز باران
باران و باران
تا بهاراز پرچین
سیب سرخی بفرستاد در باد
تا در بانگ خروسی
خواب آشفته
پایان یابد
روز نو
با بهار در پیش
می آید
می دانم می دانم
سیب سرخ بهار
برای نو خواهم چید
پیش پایت رها خواهم کرد
در شرم حضور دیدن چشمهایت
که در بهار می آیی

انتظار


شانه میزنم
کیسوان بید مجنون را
در شادی بهار و شبنم .
.دیشب با دختری دردریا قدم می زدم
عاشق بود
امواج نیلی در کف سفید خود
شادی به پایش می ریخت
و ندانیستم
شادی را دید!
با در انتظار رویش
بنفشه های بهاری
در جعبه های چوبی بود !

نبر


درختی
شنید
دسته تبر می شود
خود سوزی کرد
و چه هولناک در آتش می سوخت
صدای نکه نکه شدن در آتش شنیده می شد
و آسمان می کریست
آرام

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۳, پنجشنبه

چهان برای ما گریست


جهان گریست برای ما و ما
ز داغ کشته هایمان سوختیم در سکوت
جهان گریست برای ما و ما
بی جنازه عزیز مان
سکوت سوکوار
جهان گریست برای ما و ما
که بی حضور ما
ستاره های چیده را
به گور سپرده اند
چهان گریست برای ما و ما
قطره قطره نوش
سکوت مرکبار
جهان گریست برای ما و ما
به روی کوه های سرزمیتمان
شراره های دلهای سوخته مان
زبانه می کشید
جهان
گریست برای ما ودر ادی احترام
به روح باوربلند ما به صبح صادق سپید
ما در سکوت پیش می رویمبسوی صبح صادق سپید
آراش ایران

۱۳۸۸ اسفند ۲۶, چهارشنبه

نــــــوروز


نــــــوروز

سلام
سلام
به مادرم
به همسرم
به ا ون پدر
برا درا و خواهرام
رفيقاي خوب قديم
ا ونهائي که هستن
ا ونهائي که رفتن ، رو بال باد نشستن
و بي نشون
ا ونورخط نشستن،
چه بي ريا وبا صفا
منتظر ما هستن!به دوستاي خيلي جديد
به ا يلمون
به طايفه مون
به مردم ميهن مون
به عشق توي خون مون.
سلام
سلام
به خونه مون
به کوچه ها
پس کوچه ها
نامه ها
نامه برا
پست چياي مهربون
حرف مي برن
کلان کلان
ا ما هميشه بي صدا و بي زبون.


سلام
سلام
به فرشاي شستهء عيد
آ ويزون ا ز لب بوم
گلدوناي اطلسي ا ونم با چه دل وا پسي
توي راه پلهء خونهء ما صف کشيدن
که با شام شب عيد خواهرام
ببرن خونه هاشون برادرا م.سلام
سلام
به همه
به لباس و کفشاي خيلي قشنگ
تو تن بزرگترا
کوچکترا
که دا رن دا د مي زنند
عيد ا ومده
عيدي بدين به بچه ها.
دخترا و پسرا
توي اين رو درواسي
موقع ديده بوسي
عيدي بدن يا بگيرن
سرخ مي شن
سفيد ميشن
قشنگ مي شن
قشنگ تر ا ز هميشه.


سلام
سلام
رقص اين ماهي قرمز
توي اين تنگ بلور
طعم دريا رو ميده
سبزه سفرهء هفت سين
طعم صحرا رو ميده
بوي خاک
بوي آ ب
بوي کاه گل
بوي دشت
طعم سنجدهاي نارس.سلام
سلام
حاجي فيروز ا ومده
تو خيابون مي خونه
اي مي خونه
عيد نوروز ا ومده
بخت فيروز ا ومده
عيد همه مبارک
عيد تو هم مبارک
سال نوا ت مبارک.