۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۳, پنجشنبه

چهان برای ما گریست


جهان گریست برای ما و ما
ز داغ کشته هایمان سوختیم در سکوت
جهان گریست برای ما و ما
بی جنازه عزیز مان
سکوت سوکوار
جهان گریست برای ما و ما
که بی حضور ما
ستاره های چیده را
به گور سپرده اند
چهان گریست برای ما و ما
قطره قطره نوش
سکوت مرکبار
جهان گریست برای ما و ما
به روی کوه های سرزمیتمان
شراره های دلهای سوخته مان
زبانه می کشید
جهان
گریست برای ما ودر ادی احترام
به روح باوربلند ما به صبح صادق سپید
ما در سکوت پیش می رویمبسوی صبح صادق سپید
آراش ایران

هیچ نظری موجود نیست: