۱۳۸۹ شهریور ۲۸, یکشنبه

آرادی

بستر
نم نم باران
موسیقی
صدای آب
و زقص سرافراز برف روی شانه
سرو ار دودکش ذهن فراتر می رود
دل آسمان را
با وزش باد
قلقلک می دهند
ابر می خند د
رعد میغرد
و
باز باران
باران و باران
تا بهاراز پرچین
سیب سرخی بفرستاد در باد
تا در بانگ خروسی
خواب آشفته
پایان یابد
روز نو
با بهار در پیش
می آید
می دانم می دانم
سیب سرخ بهار
برای نو خواهم چید
پیش پایت رها خواهم کرد
در شرم حضور دیدن چشمهایت
که در بهار می آیی

هیچ نظری موجود نیست: