۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

برای تو

برای تو
برای تو ای یار آشنا
که تاج درفک
ازسخاوت تو قد کشید ه است
و سیاهکل
با عطر بهاری چای و شا لیزار
و نام تو آغشته گشته است
و یاد و یاد گار بهار
بر دوش تو ماند ه است.
کاش بر بی تابی عشق
خاطره ای
از سرزمین سبز خود
زمزمه می کردی

هیچ نظری موجود نیست: