۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

روز مرگ تو

روز مرگ تو
می رقصم
روز مرگ تو
می رقصم و پای کوبان
بند بند وجود
در ترنم دلنشین آواز
می لغزد جهان
روز مرک
آخرین گلوله!!

هیچ نظری موجود نیست: