۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

تولد

تولد


در مرز آب و باد
بی جا ن و بی رمق
از پا فتا د ه ام.
بر من بتاب
در من بد م
تا دوباره
در خود بسوزم و شعله ور شوم
و با رقص شعله ام
جانی بگیرم و جانی دیگر شوم.
بر من بتاب
در من بد م
ای نازنین
ای حضور مهربا ن  !!!

هیچ نظری موجود نیست: