۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

فردا

فردا
امروز تختي ساختم
زيبا،
با حاشيه منبت
و تخته شيب دار
كه راحت بتوان بر تخت شد
يا فرود آمد
براي سگي زيبا.


دختر كوچك زيبايم
بر زمين سخت مي خوابد.
براي خود خواهم ساخت روزي
آنچه را كه بايد ساخت.
دختر زيبايم ، زمين نخواهد خوابيد.
مي سازم
شايد فردا
اگرزمان باشد!!!

هیچ نظری موجود نیست: