۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

سـایـه

سـایـهیک سایه از حضور تو
بر جان من
نقش میزند!
تا بودن
در جاری زمان
صیقل خورد
در هستی.
یک سایه از حضور تو
به پرگار عشق
نقش می د هـد
خاکستر مـرا !

هیچ نظری موجود نیست: