۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

اشك

اشك

ماهي گريست

گم شد، قطره هاي اشك در آب.

و هيچ كس نپرسيد

راستي

ماهي چرا گريست؟!

هیچ نظری موجود نیست: