۱۳۹۰ تیر ۸, چهارشنبه

مقایسه  تاریخی - سری دوم

مقایسه تاریخی - سری دوممقایسه تاریخی - سری دوم
جرس: تصاوير سمت چپ تصاويري هستند كه يهودیان براي جلب همدردي مردم جهان به كار مي برند كه در زمان هيتلر و ارتشش بر سر آنها رفته است و تصاویر سمت راست امروز همين صهیونیست ها بر سر مردم فلسطين وارد مي كنند. خودتان مقایسه و قضاوت کنید

هیچ نظری موجود نیست: