۱۳۹۰ مرداد ۵, چهارشنبه

بمان برای خورشید


زیبا بمان همچو آسمان آبی
درخشان
همچو ستاره در شب سیاه
بمان
با من بمان
در رنگینکمان
در انتظار فردا
می بینی
طلوع سحر را
در عشق

بمان برای خورشید

هیچ نظری موجود نیست: