۱۳۹۱ مرداد ۴, چهارشنبه

گلولهعمر گلوله کوتاه است
گهواره
در زایش فردا
بی قرار
تاب می خورد
با کودکان فردا

هیچ نظری موجود نیست: