۱۳۹۱ مرداد ۴, چهارشنبه

دخترمامروز
 فردای شادی دیروز
آمد
بی تو ،
.
.
.
امروز
دیروز فردای شادی
در انتظار تو ،
.
دخترم
فردا
تو می آیی .

هیچ نظری موجود نیست: