۱۳۹۱ مرداد ۴, چهارشنبه

بی قرار
آه اگر
انسان نبود
خدا
چه می کرد
در بی قراریش
با فرشتگان ؟

هیچ نظری موجود نیست: