۱۳۹۱ مرداد ۴, چهارشنبه

هستی
باور کنم
که انگیزه ی هستی منم
یا خود خداست
این مبصری که چون
حاکمان وقت
باخته
هستی را !!!

هیچ نظری موجود نیست: