۱۳۹۱ مرداد ۴, چهارشنبه

خدا چه می کند ؟


بعد خلقت انسان
خدا چه می کند ؟
در کار خلقت است ؟
چه ساخت ؟
 یا مبصری است که نمره می دهد
از صفر تا بیست؟
یا از آخرین مخلوق
چنان پشیمان است
که در شرم خود
غوطه می خورد؟
مریم
در شور شهوت جوانیش
به زیر ران خویش کشید
خدائی خدا را ،
خدا چه کرد ؟
چه می کند
 امروز؟

هیچ نظری موجود نیست: