۱۳۹۱ مرداد ۲۲, یکشنبه

بانوی درد
چـــه
نجیبانه
آرام
بیصدا،
اشک
در گوشهء روسری
با دست کوچکت
پنهان می کنی .
بانوی سرزمین من
سرزمین درد ،
بزرگی بانو ی سرزمین من
نشسته
در قامت نحیف تو

صلابت انسان
شرافت انسان
هستی ،
فرزند درد

هیچ نظری موجود نیست: