۱۳۹۱ آذر ۲, پنجشنبه

انسانی بهم نگاه کنیمروز 25 نوامبر
روز جهانی خشونت علیه زنان
تلاشی در رسیدن به جامعه ای انسانی را پاس بداریم
انسانی بهم نگاه کنیم
در باور تولد انسان
 روز 25 نوامبر  روز جهانی خوشونت علیه زنان  تلاشی در رسیدن به جامعه ای انسانی را پاس بداریم انسانی بهم نگاه کنیم  در باور تولد انسان
انسانی بهم نگاه کنیم
افزودن عنوان


روز 25 نوامبر
روز جهانی خشونت علیه زنان
تلاشی در رسیدن به جامعه ای انسانی را پاس بداریم
انسانی بهم نگاه کنیم
در باور تولد انسان


هیچ نظری موجود نیست: