۱۳۹۱ آذر ۲, پنجشنبه

انسانی بهم نگاه کنیم

روز 25 نوامبر
روز جهانی خشونت علیه زنان
تلاشی در رسیدن به جامعه ای انسانی را پاس بداریم
انسانی بهم نگاه کنیم
در باور تولد انسان

هیچ نظری موجود نیست: