۱۳۹۱ آذر ۱۹, یکشنبه

دارو : شبکه یاری رسان


دارو : شبکه یاری رسان

سازمان جهانی حقوق بشری دستهای یاری کننده در سوئیس اخیرا با توجه اعمال تحریمها در ایران و کمبود شدید دارواقدام به ایجاد یک شبکه یاری رسان کرده است . بطوریکه فقط کافی است نسخه داروی مورد نظر خود را برای آنها بفرستید تا نسبت به ارسال آن دارو برایتان در ایران اقدام کنند . ایمیل این شبکه Helpinghands-iran@gmx.ch می باشد . لطفا این را جهت اطلاع رسانی بیشتر همگان منتشر نمایید

موضع ما در انتخابات
موضع ما در انتخابات
مهندس میر حسین موسوی

کسانی که مسئله کاندید شدن آقای خاتمی را مطرح می کنند باید توجه کنند که این مطلب می تواند پیش در آمد رئیس جمهور مادام العمر را که سنت نامطلوبی در جمهریت است نهادینه کنند . حال مسئله این هست : چه راهکارهای هجرائی و عملی مطرحه میتئاند باشد ؟ آیا شما عزیزان موافقید که ار کاندیداتوری مـهـنـدس مـیـر حـسـیـن مـوسـوی تنها حمایت کنیم و کمپین های انتخاباتی ایشان را فعال کنیم ؟ و یا گزینه بهتری در نظر دارید ؟ لطفا نظر خود را مطرح کنید و یه امید ایرانی بهتر

۱۳۹۱ آذر ۱۶, پنجشنبه

با هم

یک یا
چند
لحظه
 دقیقه
ساعت
روز
ماه
سال
ندیدمت ....
و تو
زنده تر از حیات
گام می زنی در من
هر جا .

شرم زماننماد شمارش زمان
ساعت ،
شرمگین
خیره
در چشمهء زمان
 در شمارش
جدائی
ما
در
بیان حقیقت
 سخت تری از
بودن در حقیقت
 گام میزند
بر ما
زمان
شرمگین

بچه های سر زمین مادری
بچه های سر زمین مادری
 چه می کنید؟ چند ساله اید ؟
گوشه ای از این زمین
که بسته اند مرزهای آدمیت به سیم خاردار
یکی ، کمی دورترک با شماست ، پشت آخرین سیم خاردار که مرز آدمیت و خداست
 می تپد دلش به هر فراز و هر فرود با شما .