۱۳۹۱ آذر ۱۶, پنجشنبه

بچه های سر زمین مادری
بچه های سر زمین مادری
 چه می کنید؟ چند ساله اید ؟
گوشه ای از این زمین
که بسته اند مرزهای آدمیت به سیم خاردار
یکی ، کمی دورترک با شماست ، پشت آخرین سیم خاردار که مرز آدمیت و خداست
 می تپد دلش به هر فراز و هر فرود با شما .

هیچ نظری موجود نیست: