۱۳۹۱ آذر ۱۶, پنجشنبه

با هم

یک یا
چند
لحظه
 دقیقه
ساعت
روز
ماه
سال
ندیدمت ....
و تو
زنده تر از حیات
گام می زنی در من
هر جا .

هیچ نظری موجود نیست: