۱۳۹۱ آذر ۱۶, پنجشنبه

شرم زماننماد شمارش زمان
ساعت ،
شرمگین
خیره
در چشمهء زمان
 در شمارش
جدائی
ما
در
بیان حقیقت
 سخت تری از
بودن در حقیقت
 گام میزند
بر ما
زمان
شرمگین

هیچ نظری موجود نیست: