۱۳۹۱ آذر ۱۹, یکشنبه

موضع ما در انتخابات
موضع ما در انتخابات
مهندس میر حسین موسوی

کسانی که مسئله کاندید شدن آقای خاتمی را مطرح می کنند باید توجه کنند که این مطلب می تواند پیش در آمد رئیس جمهور مادام العمر را که سنت نامطلوبی در جمهریت است نهادینه کنند . حال مسئله این هست : چه راهکارهای هجرائی و عملی مطرحه میتئاند باشد ؟ آیا شما عزیزان موافقید که ار کاندیداتوری مـهـنـدس مـیـر حـسـیـن مـوسـوی تنها حمایت کنیم و کمپین های انتخاباتی ایشان را فعال کنیم ؟ و یا گزینه بهتری در نظر دارید ؟ لطفا نظر خود را مطرح کنید و یه امید ایرانی بهتر

هیچ نظری موجود نیست: