۱۳۹۱ بهمن ۶, جمعه

دنیادنیا
غسالخانه ای
برای یک درصد
که می برند و می درند
هر آنچه
بنام ما
رقم می خورد

هیچ نظری موجود نیست: