۱۳۹۱ بهمن ۱۵, یکشنبه

دولت مردان به کجا می روند ؟


در جوامع سرمایه های سرگردان ( حجم نقدینگی . پولی که در دست مردم هست و زمینه سرمایه گذاری مناسب برای آن پول نیست ) حول 5 محور برای رشد خود حرکت می کنند :
1 - دلار - ارز خارجی . 2 - طلا . 3 - خانه .4 - ماشین . 5 - زمین . هرچه حجم نقدینگی بالا تر میرود به نسبت ، سرمایه های سر گردان در یکی از این عرصه ها متمرکز می شود و با بحرانی شدن حجم نقدینگی در جامعه تلاطم نوسانات قیمت شدت می گیرد . روش های متعدد و راهکار های بسیار برای ایجاد اعتماد عمومی در جذب سرمایه های سرگردان توسط دولت ها وجود دارد و تنها دولت هائی که در جوامع خود دارای اعتبار نیستند قادر به اجرای چنین طرح هائی نیستند . اصل اول در اعتماد سازی دولت مردان ثبات سیاسی و ایجاد امنیت اجتماعی است . با این احوال تصور می کنید دولت ایران چند درصد می تواند در این راه گام های عملی بر دارد ؟ اعتماد سازی ! بستر اعتماد سازی چیست؟

هیچ نظری موجود نیست: