۱۳۹۲ تیر ۲۳, یکشنبه

عشق

عشق

عاشق شدم
در بافتن
بالهای مغشوق
 برای پرواز بلندی که در پیش دارد
به قد
یک هستی
که هست ،
تا هست را
معنا کند
برای زندگی

تـــو

همه
 می آیند و
 می روند
زادن و رستن و رفتن
و تو
در قله طلوع انسان
گام می زنی
صبور .
تاریخ
رنگ دارد
انسان
معنا
و هستی
تعریف
دوباره تو است !