۱۳۹۲ تیر ۲۳, یکشنبه

تـــو

همه
 می آیند و
 می روند
زادن و رستن و رفتن
و تو
در قله طلوع انسان
گام می زنی
صبور .
تاریخ
رنگ دارد
انسان
معنا
و هستی
تعریف
دوباره تو است !

هیچ نظری موجود نیست: