۱۳۹۲ شهریور ۱۶, شنبه

تنهائی
سیاه ترین زمان برگ زندگی
بی کسی نبود،
 اندیشه سیاهی است 
در وجود باور 
 به جولان نشسته
تا تخم کین به بار آورد .

هیچ نظری موجود نیست: