۱۳۹۲ شهریور ۱۶, شنبه

آرزو
گرسـنـه مـی خـوابـم
سـیـر راه مـیـروم
با تـمـام ثـروتـم
یـک چـمـدان رویــا .

هیچ نظری موجود نیست: