۱۳۹۲ شهریور ۱۶, شنبه

بگو
بگو
با دل شیدا چه می کنی
با یادمان خسته نسلی که با من است ،
ای جان خسته
 در بازگشت نور ار آئینه
چه می کنی  

هیچ نظری موجود نیست: