۱۳۹۲ شهریور ۱۶, شنبه

دوست دارم


دوست دارم
ببینم
حتی اگر شده
در خواب
هر آنچه را که
گرفته اند از من .....

هیچ نظری موجود نیست: