۱۳۹۲ دی ۶, جمعه

او کنار من نبود ......لالائی من
وقتی که مادر رفت
این بود .
جیر جیر چرخ های گاری پدر
جیر جیر و باز
 جیر جیر .....
خدا هم خوابید با من
تا شب گذر کند ،
 یادش رفت که جای  من
کوچک است و  او
بزرگ تر از
جای خواب من .

او کنار من نبود ......

۱۳۹۲ آذر ۲۳, شنبه

آیا جدا شکست مذا کرات برای ایران فاجعە است
آسیبی که غرب از شکست مذاکرات خواهد خورد به مراتب عمیق تر و فاجعه بار تر خواهد بود .
 غرب ایران را از دست خواهد داد ، تلاشی که سالهاست برای ثبات منطقه شده و ایران نقش تعین کننده در آن دارد به مخاطره جدی روبرو خواهد شد ،  تــز مذکره به جای حمله پیش گیرانه زیر سوال جدی قرار خواهد گرفت .
مذاکرات بن بست سیاسی است که طرفین اجبار به توافق  به واسطه شرائط جهانی و منطقه ای دارند و نیروهای راست طرفین مخاصمه هم به درستی این مطلب را درک می کنند و مورد اختلاف ،  سهم خواهی بیشتر با اهرم  تهدیدهای نظامی است که ایجاد نگرانی کند .
 آنچه مشخص هست نه امریکا و نه اسرائیل توان تداوم جنگی که بتوان از آن پیروز بیرون آمد را ندارند و با حمله به ایران یک خط زنجیره ای نا امن از افغانستان تا لبنان را ترسیم خواهند کرد  ( همان کمر بند سبز )  که حاصلی جز نابودی اسرائیل و نا امن شدن شرائط برای کشورهای منطقه خلیج فارس نخواهد داشت ،  مضاف بر اینکه شرائط برای حضور مادی و  معنوی  روسیه را بصورت جدی تشدید خواهد کرد و حاصل این معادلات باختن خاورمیانه به روسیه و چین خواهد بود .
این است که غرب در روند خردمندانه اجبار به توافق با ایران دارد و ایران هم که نگاه جدی به غرب دارد این تمایل غرب را تشدید می کند اما در صورت قطع مذاکرات و یا حمله به ایران عملا غرب ایران و خاور میانه را همانطور که پیشتر مطرح شد به روسیه واگذار میکند که حاصلی جزکوچ غرب از خاور میانه نخواهد بود و افرایش بهای جهانی نفت را هم بهمراه خواهد داشت  . در بحران اقتصادی موجود کشورهای  غربی و امریکا  کارتلهای نفتی هیچ تمایلی به جنگ نشان نخواهند داد چرا که با منافع کلی آنها مغایرت دارد .

  به همین دلیل هست که پیروز این مذاکرات در نهایت ایرانی خواهد بود که دچار بحران جدی اقتصادی است اما نکته حائز اهمیت این است که :
تنها کشوری است که ثبات سیاسی داردو این ثبات سیاسی در اصل برگ برنده ایران در مذاکرات است .

۱۳۹۲ آذر ۱۹, سه‌شنبه
خدا کند
راضیه راضی شود به مرگ کودکش که نمی شود دیدش
تا زندگی
         سلام کند هر روز

راضیه
بر گرد
سلام کن
به زندگی
صبح امروز قشنگ ترین روز است 

۱۳۹۲ آذر ۱۴, پنجشنبه

ماندلا جاری زمانماندلا
جاری شد
در زمان .
 آنچه ماند
رد پای اوست
که گام می زند صبور
بسوی نور ، باور جهان آدمی
رد پای او
روی جاده زمان ، دیدنی است ......