۱۳۹۲ آذر ۱۹, سه‌شنبه
خدا کند
راضیه راضی شود به مرگ کودکش که نمی شود دیدش
تا زندگی
         سلام کند هر روز

راضیه
بر گرد
سلام کن
به زندگی
صبح امروز قشنگ ترین روز است 

هیچ نظری موجود نیست: