۱۳۹۲ آذر ۲۳, شنبه

آیا جدا شکست مذا کرات برای ایران فاجعە است
آسیبی که غرب از شکست مذاکرات خواهد خورد به مراتب عمیق تر و فاجعه بار تر خواهد بود .
 غرب ایران را از دست خواهد داد ، تلاشی که سالهاست برای ثبات منطقه شده و ایران نقش تعین کننده در آن دارد به مخاطره جدی روبرو خواهد شد ،  تــز مذکره به جای حمله پیش گیرانه زیر سوال جدی قرار خواهد گرفت .
مذاکرات بن بست سیاسی است که طرفین اجبار به توافق  به واسطه شرائط جهانی و منطقه ای دارند و نیروهای راست طرفین مخاصمه هم به درستی این مطلب را درک می کنند و مورد اختلاف ،  سهم خواهی بیشتر با اهرم  تهدیدهای نظامی است که ایجاد نگرانی کند .
 آنچه مشخص هست نه امریکا و نه اسرائیل توان تداوم جنگی که بتوان از آن پیروز بیرون آمد را ندارند و با حمله به ایران یک خط زنجیره ای نا امن از افغانستان تا لبنان را ترسیم خواهند کرد  ( همان کمر بند سبز )  که حاصلی جز نابودی اسرائیل و نا امن شدن شرائط برای کشورهای منطقه خلیج فارس نخواهد داشت ،  مضاف بر اینکه شرائط برای حضور مادی و  معنوی  روسیه را بصورت جدی تشدید خواهد کرد و حاصل این معادلات باختن خاورمیانه به روسیه و چین خواهد بود .
این است که غرب در روند خردمندانه اجبار به توافق با ایران دارد و ایران هم که نگاه جدی به غرب دارد این تمایل غرب را تشدید می کند اما در صورت قطع مذاکرات و یا حمله به ایران عملا غرب ایران و خاور میانه را همانطور که پیشتر مطرح شد به روسیه واگذار میکند که حاصلی جزکوچ غرب از خاور میانه نخواهد بود و افرایش بهای جهانی نفت را هم بهمراه خواهد داشت  . در بحران اقتصادی موجود کشورهای  غربی و امریکا  کارتلهای نفتی هیچ تمایلی به جنگ نشان نخواهند داد چرا که با منافع کلی آنها مغایرت دارد .

  به همین دلیل هست که پیروز این مذاکرات در نهایت ایرانی خواهد بود که دچار بحران جدی اقتصادی است اما نکته حائز اهمیت این است که :
تنها کشوری است که ثبات سیاسی داردو این ثبات سیاسی در اصل برگ برنده ایران در مذاکرات است .

هیچ نظری موجود نیست: