۱۳۹۲ دی ۲۰, جمعه

زمانه پیش تو




آب جاریست 
نور 
زمین سخاوتمند 
هستی پیش پای تو 
لنگ .
آرزو کنیم
آفتاب زمانه را
گرم کند به مهر
پیش پای گل ...

هیچ نظری موجود نیست: