۱۳۹۲ اسفند ۲۴, شنبه

بهار


خجالت می کشم
وقتی که می بینم 
فقط 
یک بهار فاصله است 
میان ما
و تو
بهار 
ترا قسم 
شادی آور

برای ما
شادی آور
شادی آور