۱۳۹۳ فروردین ۲۰, چهارشنبه

مقام رهبری قرشته شد
این مقام رهبری
فرشته است
مقرب ذات قدسی است
تنها شگایتی که شد
فرشته عزراپیل بود که گفت
‍‍‍پس من چه کاره ام؟  

هیچ نظری موجود نیست: