۱۳۹۳ خرداد ۲۰, سه‌شنبه

آیت الله خامنه ای . سپاه . روحانی کدام گزینه در پیش است ؟

همه نیروهای موثر در حاکمیت جمهوری اسلامی به این باور رسیدن که کار نیمه تمامی که آیت الله خمینی نتوانست به سر انجام برساند را باید قبل از فوت آقای خامنه ای به سر انجام رساند و آن عادی سازی مناسبات با امریکا است و در این راستا آنکه موثر تر عمل کند توانائی جانشینی بعد از آقای خامنه ای را بدست می آورد . و در این راستا احتمال وقوع قتل های خاموش مانند گذشته قابل تکرار است . نقطه تعامل همه نیروها گذر از دروازه های بسته ایران به جهان خارج است . دلاته های سیاسی نما این روزها باید بازار گرمی بر پا کنند تا متاع ناقابل خود را در سیاه نمائی سیاسی به جامعه قالب کنند . نیروهای راست اینچنین هستند . هشیاری سیاسی می طلبد تا با افشاء نیرنگ ها ی خریانات راست در سطح وسیع جامعه تلاش شود

۱۳۹۳ خرداد ۱۱, یکشنبه

در همین ساعت

افزودن عنواندستی به روی پستان جوان و ترد می لغزد
نرمه فشاری نوک  برجسته تر
سینه صورتی
در همین ساعت

.
چشم مقابل
خیره بی آنکه پلک زند
دهانهء دهان نیمه باز
دیده نمی شود دندانی
شانه ها بجای دست پیش می روند
پلک  زدن  جائز  نیست
در همین ساعت

..
چشم مقابل تر
اشکی نمی چکد
دهان باز
وقت نفس کشیدن نیست
در همین ساعت

.
کودک نگاه نمی کند
می بیند هر آنچه را که در اتاق می گردد
جنبشی نیست و همه در گردا گرد گرداب باوری غریب
پرسه می زنند
کسی که به آخرین میهمانی جهان میزبان شده
جوخهء مرگ و سینهء باز
در همین ساعت

.
دستی اندام برجسته دختری را
به زیر داغ ترین نفس های هستی خود
رام می کند
در همین
ساعت !