۱۳۹۳ خرداد ۲۰, سه‌شنبه

آیت الله خامنه ای . سپاه . روحانی کدام گزینه در پیش است ؟

همه نیروهای موثر در حاکمیت جمهوری اسلامی به این باور رسیدن که کار نیمه تمامی که آیت الله خمینی نتوانست به سر انجام برساند را باید قبل از فوت آقای خامنه ای به سر انجام رساند و آن عادی سازی مناسبات با امریکا است و در این راستا آنکه موثر تر عمل کند توانائی جانشینی بعد از آقای خامنه ای را بدست می آورد . و در این راستا احتمال وقوع قتل های خاموش مانند گذشته قابل تکرار است . نقطه تعامل همه نیروها گذر از دروازه های بسته ایران به جهان خارج است . دلاته های سیاسی نما این روزها باید بازار گرمی بر پا کنند تا متاع ناقابل خود را در سیاه نمائی سیاسی به جامعه قالب کنند . نیروهای راست اینچنین هستند . هشیاری سیاسی می طلبد تا با افشاء نیرنگ ها ی خریانات راست در سطح وسیع جامعه تلاش شود

هیچ نظری موجود نیست: