۱۳۹۳ شهریور ۳, دوشنبه

تصور کن . هر چند تصور کردنش خیلی خیلی سخته:
تصور کن . هر چند تصور کردنش خیلی خیلی سخته:

تصور کن 30 سال قبل دول وقت بجای هزینه ها و باج های که به خیلی از افراد و کشور ها داده که مقدار و تعدادش از بیانش حقیقتا قاصر برای رسیدن به انژی اتمی یک کار ساده بدون چنجال و باح دادن به دیگران می کرد چه می شد ؟
و اما طرح و نتایچ آن در مقایسه با طرح تولید انژی هسته ای :
لطفا با من به دنیای رنگی من بیا
1000000 نفر شروع به کار می کدند
هر استانی به سهم خود

حد فاصل : خز تا خلیج همیشه فارس
آن وقت ما کلی ساحل با صفا داشتیم که اوقات خوش با هم بودن را امروز می توانستیم تجربه کنیم
سینه زمین در تمامی نقاط کشور سیراب بود و دغدغه عطش زمین و زرعت را نداشتیم .
تعداد قابل توجهی از ما امروز در کنار این رودخانه عظیم ملی ساکن بودیم .
از روزی که اولین کلنگ این طرح به زمین می خورد تا امروز همهء نه تنها آن 1000000 نفر که شاید هزاران نفر دیگر به برکت این رودخانه ملی چرخ زندگی را راحت تر می چرخاندند .
کشورما به جای اینکه در لیست های مشکوک سیاسی قرار بگیرد در لیست ترانزیت بین المللی ترانزیت کالا به کشورهای شمالی قرار داشت
در لیست رودخانه ای امن برای گردش گری قرار داشت
در لیست کشورها حاصلخیزی که در آمد سالیانه مطمن به برکت رودخانه ملی در زمینه های کشاورزی و صنایع ماهیگیری قرار داشت .
دول 30 سال قبل این کار را به هر دلیل نکردن ما هم بهانه تراشی نکنیم و نپرسیم چرا  .
امروز یک عزم ملی کنیم
به یک چنگ بزرگ میهنی با عزم چنگ  با طبیعت برای به جا گذاشتن ارثیه ای مبارک برای بچه های 30 سال بعد که
نوادگان عزیزمان خواهند بود دست در دست هم دهیم به مهر تا ایرانی آبادتر و شاد تری را خلق کنیم .
آیا فکر می کنید تصورش سخت است ؟چند گام برای رسیدن به این رویا کافی است .
رویاها فرزندان ما هستند و تحقق هر رویا تولد کودکی است با رویاهای شیرین نسل خود .    
تصور کن . هر چند تصور کردنش خیلی خیلی سخته

۱۳۹۳ مرداد ۳۱, جمعه

شلیک نکن لطفاگلوله می کشد
مهم نیست
بنام که
برای چه
شلیک می کنی
تنها رها کن
گلوله را
شلیک نکن لطفا
شلیک نکن .....
.
گلوله می کشد

۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

روحانی با دو مهره سوخته دیگر !


روحانی با دو مهره سوخته دیگر !
آنچه که از کنش و واکنش دولت و  مجلس بر آمد می شود این است که , تاکتیک برخورد روحانی با مجلس کنترل امور کلان سیاست گذاری احرائی کشور را با سرپرستی وزارتخانه های مسئله دار با مجلس اداره کند . اما از اصول اساسی برنامه های خود کوتاه نیاید تا عمر قانونی این دوره مجلس سپری شود , تا در مجلس بعد بتواند برای 6 سال آتی مدیریت اجرائی خود طرح و برنامه هایش را اجرائی کند . این تجربه ای هست که با دوران آخر حکومت داری احمدی نژاد صورت گرفت .
روحانی با سیاست  تنش زدائی تلاش دارد از این فاز گذر کند و برای عملی کردن طرح خود نیاز به چند مهره سوخته دیگر دارد تا از مدیریت واحد مرکز تبعیت کند .
اقای روحانی خسته نباشید و موفق باشید . 

۱۳۹۳ مرداد ۲۳, پنجشنبه

آقای روحانی رئیس جمهور محترم
آقای روحانی رئیس جمهور محترم

ما شاهدان خاموش بسیار دیده ایم در سکوت و لب بسته مانده ایم ، ما شاهد ثبت شهیدان به نام حکومت بودهایم،
ما را، شاهدان سوکوار سرشار از سکوت ، در حانه میکشند و در خارج از وطن ، پر کرده گوش فلک را که یک رنی از تبار ما، برده است عالی ترین نشان از ریاضیات ، این بانوی محترم شاید ، فارسی هم نداند ، اما دریغ هستند عزیزان در بند این حکومتی که به نام ما، صد آفرین غرور آفرین بر یک نشان بی مثال ، اما چه می کندامید کوکبی در 4 سال حبس با همین نشان در دحمه های اسلام ناب تان . لختی درنک ، ساید کمی درنک اسب سرکش شرم را کند رها . در بام خانه ام . ایران .

۱۳۹۳ مرداد ۲۰, دوشنبه

کباب بریان فلسطینی

مرگ
هم سایهء من ،
زندگی
زنده ماندن
شد،
جنازه ها
در انتظار عزاداران
زیر آتش و خون
پوسیدن !
.
آی دختران روشنائی و امید
بر کدام جنازه
به داغ کدام عزیز
مویه می کنید
مو می کشید و چهره به سیلی سرخ می کنید؟
.
جهود
به فتل شما
بسته این کمر
نه امروز
که سال ها است
می کشد
و می کشد
و باز می کشد !
.
بر سیخ داغ و آتش
کباب بریان فلسطینی
مهیا!
.
دختران سرخ روی
با سیلی داغ های دیده
بر چهره
 هنوز
به امید فردا
بارور می شوند
در فلسطین
و در تبرک شما
خدا به پیش پایتان
سجده می کند
در شرم
خلقت موسی