۱۳۹۳ مرداد ۳۱, جمعه

شلیک نکن لطفاگلوله می کشد
مهم نیست
بنام که
برای چه
شلیک می کنی
تنها رها کن
گلوله را
شلیک نکن لطفا
شلیک نکن .....
.
گلوله می کشد

هیچ نظری موجود نیست: