۱۳۹۳ بهمن ۱۷, جمعه

روزهای فصل گرسنگی


یکی از روزهای فصل گرسنگی
مادر حامله شد
در فصل گرسنگی .

قبل از تولدم
فروش رفتم
به فصل گرسنگی ،

بار آمدم
در روزهای گرسنگی در فصل گرسنگی ،
در فصل گرسنگی
در یکی از روزهای ماه گرسنگی
فروخته می شوم
و باز 
فروخته می شوم
مطاع قابل فروش
به روزگار گرسنگی !


می دانم
در یکی از این روزهای ماه فصل گرسنگی
قبل از تولد
خواهم فروخت
دخترم را
می دانم 
می دانم
تمام سال ما 
یک فصل است 
گرسنگی!!!
۱۳۹۳ بهمن ۱۲, یکشنبه

خدای روزگار ما در کعبه
خیر
در روم  ندیدمش
در موتور جستجو  گوگول
معبد هندوها
 بیت المقدس
کنیسا حضرت موسی
هیچ جا نبود !
او هم در بدر شده
یا
سر به هوا شده
خدای روزگار ما !


آزادی
من
فریاد کردم آزادی
در هم زبانی با جهانی
با یک زبان 
در یک زمان
با یک صدا

سکوت در جهان حاکم شد !
آزادی