۱۳۹۳ بهمن ۱۲, یکشنبه

آزادی
من
فریاد کردم آزادی
در هم زبانی با جهانی
با یک زبان 
در یک زمان
با یک صدا

سکوت در جهان حاکم شد !
آزادی 

هیچ نظری موجود نیست: